Predavanje na prvoj sesiji desete Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini

Prof. dr Aleksandar Ivanović imao je čast i zadovoljstvo da radi sa polaznicima prve sesije desetog jubilarnog izdanja Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini 2023. U Prištini od 17.-27.07. 2023. god, u organizaciji Kosovskog centra za diplomatiju, održan je prvi deo desete Kosovske međunarodne letnje akademije sa posebnim fokusom na „Izgradnja mira u post-konfliktnim oblastima […]

Učešće na Koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za borbu protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, organizovalo je prvi ovogodišnji Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju prevencije zločina iz mržnje u Republici Srbiji, koji je održan 6. i 7. jula 2023. godine u Vršcu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Misije OEBS-a […]

Održan trening za istraživače angažovane na projektu

U Novom Pazaru 16. juna 2023. godine realizovan je trenin za vodjenje razgovora sa fokus grupama. Trening je bio nemenjen istrazivacima angazovanim na projektu „Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“, a sa ciljem njihove pripreme za sprovodjenje druge faze istrazivanja medju odabranim ciljnim grupama. Projekat “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“ […]

Otpočela analiza preliminarnih podataka iz sprovedenog istraživanja o bezbednosti devojčica i žena na javnim površinama u Novom Pazaru

Sa dr Milicom Kolaković Bojović, ekspertom angažovanom na projektu „Javne površine pogodne za bezbednost devojčica i žena“, otpočeli smo sa analizu preliminarnih podataka dobijenih kroz istraživanje na 5 ciljanih javnih površina u gradu Novom Pazaru (Pešačka zona, Gradski park, Rekreacioni centar, Kej pored reke Raške i sportski tereni na deževskom putu). Kroz percepciju intervjuisanih devojcica […]

Otpočeo projekat “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”

OCD Monitor iz Novog Pazara, uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine realizuje projekat pod nazivom „ Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u […]

Javni poziv za pružaoca usluge dizajna logoa projekta za štampane materijale

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine, raspisuje javni […]

Javni poziv za poziciju eksperta iz oblasti prava lokalne samouprave

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine, raspisuje javni […]

Javni poziv za poziciju eksperta iz oblasti ekološke bezbednosti

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine, raspisuje javni […]

Javni poziv za pružaoca usluge hrane i osveženja za istraživače

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do septembra 2023. godine, raspisuje javni poziv […]