Otpočeo projekat “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”

OCD Monitor iz Novog Pazara, uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine realizuje projekat pod nazivom „ Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u […]

Učešće predsednika MONITOR-a na tribini o digitalnom nasilju

Predsednik OCD MONITOR uzeo je učešće kao predavač na interaktivnoj tribini koju je organizovala Gimnazija Novi Pazar na temu “Digitalno nasilje”. Na tribini je najpre prikazan je i film učenika ove škole, a organizoivan je i prigodan performans, koji adresira problem digitalnog nasilja među omladinom. Nakon toga usledila su predavanja koja su držali, Doc. dr […]

OCD MONITOR i OCD REAKT potpisali su sporazum o saradnji

24. januara 2023. godine potpisan je sporazum o saradnji između OCD MONITOR kao realizatora projekta i OCD REAKT kao partnera na projektu. Sporazum ima za cilj uspostavljanje saradnje, odnosno zajedničkog učešća realizatora projekta i partnera u implementaciji projekta pod nazivom: „Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“ sa ciljem unapređenja stanja i osećaja bezbednosti […]

Javni poziv za poziciju eksperta/kinje za kreiranje i realizaciju zagovaračkog procesa

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do septembra 2023. godine, raspisuje javni poziv […]

Javni poziv za poziciju eksperta/kinje za kreiranje i realizaciju medijske kampanje

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do septembra 2023. godine, raspisuje javni poziv […]

Javni poziv za poziciju istraživača na projektu

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do septembra 2023. godine, raspisuje javni poziv […]

U Novom Pazaru otpočeo projekat “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”

OCD Monitor iz Novog Pazara, u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu projekta „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do decembra 2022. godine realizuje projekat pod nazivom „Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“. […]

Realizovan zagovarački proces po pitanju usvajanja nacrta Akcionog plana za Bezbednosni modul Plana održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030

U periodu od juna do decembra udruženje građana MONITOR iz Novog Pazara je u saradnji sa Savetom za bezbednost grada Novog Pazara, a uz finansijsku podršku podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije sektora bezbednosti u Republici Srbiji – faza 5“ koji podržava Vlada Švedske realizovalo projekat pod nazivom „Učešće građana […]

Učešće na Koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za suzbijanje zločina iz mržnje u Republici Srbiji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovalo je online putem drugi ovogodišnji Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva za prevenciju zločina iz mržnje u Republici Srbiji, koji je održan 22. decembra 2022. godine. Učešće na sastanku uzeli su predstavnici Misije OEBS-a u […]

Prorojkeat Učešće građana u kreiranju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru odabran za finansiranje od strane WWF Adria

Projekat OCD MONITOR pod nazivom „Učešće građana u kreiranju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru“ zajedno sa još 9 projekata organizacija civilnog društva iz Pančeva, Vranja, Pirota, Kraljeva, Paraćina, Užica, Kragujevca i Beograda, koji se bavi pitanjem zaštite životne sredine, izabran je za finansiranje, odnosno dodelu strateških grantova u okviru projekta […]