Učešće na dvanaestoj međunarodnoj konferenciji “Krivično pravosuđe i bezbednosti u centralnoj i istočnoj Evropi” u Ljubljani

Dvanaesta tradicionalna međunarodna konferencija Fakulteta za bezbednosne poslove, Univerziteta u Mariboru, pod nazivom “Krivično pravosuđe i bezbednost u centralnoj i istočnoj Evropi”, koja se održava svake druge godine, održana je ove godine u periodu od 25-17. Septembra u Ljubljani. Ovogodišnja konferencija sa radnim nazivom “Od zdravog razuma do na dokazima zasnovanog kreiranja politike” za predmet […]

Učešće na radionici ODIHR-a o zločinima iz mržnje u Varšavi

U organizaciji Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Varšavi je od 22-23 avugsta 2018. godine održana radionica o zločinima iz mržnje za predstavnike OEBS-a i službenike drugih međuvladinih organizacija i predstavnika akademskih institucija. Prvog dana radionice učesnici su upoznati sa značenjem, karakteristikama, istorijatom i međunarodnim […]

Predavanje na drugoj sesiji Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini

U periodu od 1-11. avgusta 2018. godine u organizaciji Kosovskog Centra za Diplomatiju u Prištini realizovana je druga sesija Međunarodne letnje akademije Kosova sa posebnim fokusom na „Izgradnju mira i postkonfliktna društva – diplomatiju, liderstvo i pregovore“. Avgustovski deo akademije pohađali su studenti iz Francuske,  Italije, Španije, Maroka, Engleske, Škotske, Irske, Nemačke, Poljske, Češke Republike, Grčke, […]

Predavanje na Međunarodnoj letnjoj akademiji Kosova u Prištini

U periodu od 10-20. jula 2018. godine u organizaciji Kosovskog Centra za Diplomatiju u Prištini realizovana je Međunarodna letnja akademija Kosova sa posebnim fokusom na „Izgradnju mira i postkonfliktna društva – diplomatiju, liderstvo i pregovore“.  Profesori i gostujući predavači sa prestižnih univerziteta iz sveta i regiona, političari, ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija, kao i eksperti […]

Učešće predstavnika Monitora na Koordinacionom sanstaku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilj uspostavljanja mehanizm borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji

U organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, 28. i 29. juna 2018. godine u hotelu “Vila breg” u Vršcu održan je Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji. Pomenuti međusektorski sastanak predstavlja redovni forum […]

Učešće na aktivističkom forumu o prevenciji i odgovoru na zločine iz mržnje u Varšavi

Od 20. do 21. juna 2018. godine u Varšavi (Poljska) Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) organizovala je Forum aktivista o prevenciji i odgovoru na zločine iz mržnje kao deo njenog višegodišnjeg projekata „Pretvaranje reči u akciju u borbi protiv antisemitizma“ podržanog od strane Nemačke. Prepoznajući […]

Predavanje na međunarodnoj letnjoj školi ljudskih prava u Mostaru

U periodu od 21. maja do 01. juna 2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru održana je internacionalna letnja škola iz oblasti međunarodnih ljudskih prava u organizaciji Škole za biznis Univerziteta Jugoistočna norveška. Škola je imala za cilj upoznavanje studenata sa međunarodnim režimom zaštite ljudskih prava. Pored toga ova škola ima za cilj […]

Učešće na Beogradskom okruglom stolu o inkluzivnom građanstvu

U Kući ljudskih prava u Beogradu, 03. Maja 2018. godine održana je Beogradski orkugli sto o inkluzivnom građanstvu. Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta Balkanski okrugli sto o inkluzivnom građanstvu 2018, koji zajednički realizuju Mreža manjina iz Osla, Norveški helsinški komitet iz Osla i Helsinški komitet za ljudska prava iz Srbije. Diskusiji na okruglom […]

Predavanje na Školi biznisa i fakultetu društvenih nauka u Dramenu Univerziteta jugoistočna Norveška

U periodu od 28. godine do 29. aprila predsednik upravnog odbora udruženja građana Monitor, Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, održao je seriju predavanja za studente studijskog programa Ljudska prava, multikulturalno razumijevanje i upravljanje konfliktima, na modulu ljudska prava u krizi, ratu i oružanom sukobu na Školi biznisa i fakultetu društvenih nauka u Dramenu. Navedni modul […]

Lecture at School of Business and Faculty of Social Sciences at Drammen University Southeast Norway

From 28 April to 29 April, the President of the Board of Directors of the Association of Citizens Monitor, Doc. Dr Aleksandar R. Ivanović, held a series of lectures for students of the Human Rights Law, Multicultural Understanding and Conflict Management Program, on the module Human Rights in Crisis, War and Armed Conflict at the […]