Učešće na seminaru “Evropsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti”

This post is also available in: enEnglish (енглески)

 

Predsednik udruženja „MONITOR“ Msc Aleksndar R. Ivanović uzeo je učešće na seminaru „Evropsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti“ koji je održan u Segedinu (Mađarska)  od 10 – 12 maja 2011. godine, u organizaciji Martin Luter Univerziteta Halle-Wittenberg i Univerziteta u Segedinu.

Na otvaranju konferencije pristunima su se obratili:

– Prof. dr József Hajdú, Pravni fakultet Univerziteta u Segedinu (Mađarska),

– Prof. dr  Wolfhard Kohte, Pravni fakultet  Martin Luter Univerziteta  Halle-Wittenberg (Nemačka),

– Prof. dr Teun Jaspers, Pravni fakultet Univerziteta u Utrehtu (Holandija).

U okviru trodnevnog seminara, od strane profesora, asistenata i studenata postdiplomskih studija iz Nemačke, Holadnije, Mađarske i Belgije održan je niz predavanja iz oblasti radnog i socijalnog prava. Pored naučnog saznanja, predavanja su saržala i različita empirijska iskustva po pitanju uvođenja Evropskog prava u nacionalno zakonodavstvo, pre svega iskustva država članica, odnosno osnivača EU, poput Holandije, zatim Nemačke i onih  koje su u EU ušle procesom proširenja, poput Mađarske.

Cilj ovog seminara je bio stvaranje temelja za raspravu o daljim mogućnostima saradnje u vidu:

  • razmene studenata;
  • razvoja kurikuluma predmeta evropsko radno i pravo socijalne sigurnosti sa posebnim osvrtom na stanje u Jugoistočnoj Evropi.
  • razmene profesora (mogućnosti za organizovanje stalih kurseva iz oblasti evropskog radnog i socijalnog prava na osnovnim akademskim diplomskim, master i postdiplomskim studijama na Univerzitetima u različitim regijama jugoistočne Evrope);
  • organizovanja i sprovođenja zajedničkih istraživačkih projekta iz oblasti radnog i socijalnog prava.