Predavanje u okviru projekta “Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira“ Norveškog helsinškog komiteta iz Osla

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Msc Aleksandar R. Ivanović, predsednik udruženja “MONITOR“ održao je predavanje, 26.12.2012. godine polaznicima kursa Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje, na temu: “Metode za edukaciju iz ljudskih prava, interkulturalnog razumevanja i mirnog rešavanja sukoba”.

Kurs se realizuje u sklopu regionalnog projekta Norveškog helsinškog komiteta iz Osla pod nazivom “Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira”. Partner na projektu je i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji predavanja organizuje u zimskom semestru 2012/2013. godine za studente master studija.

Predavanje je imalo za cilj da se studenti najpre upoznaju sa prirodom konflikta, tj. sa procesom nastanka i razvoja jednog konflikta, kako bi zatim usvojili znanja o najefikasnijim metodama za upravljanje konfliktom, odnosno za mirno rešavanje konflikta.