Održana predavanja u sklopu projekta „Prepoznaj, nauči, reši!“ Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u saradnji sa srednjim školama u okruženju, otpočeo je u februaru realizaciju projekta pod nazivom „Prepoznaj, nauči, reši!“, koji je obuhvatio realizaciju predavanja po srednjim školama na sledeće teme: Prevencija vršnjačkog nasilja; Žrtve seksualnog nasilja; Štetnost zloupotrebe opojnih droga; Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom); Bezbednost dece u saobraćaju; […]