Održana serija predavanja o fejsbuk kriminalitetu

U periodu od 13. januara do 29. marta 2016. godine održana je u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, serija predavanja na temu „Fejsbuk kriminalitet“. Predavanja su namenjena učenicima i profesorima srednjih škola u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu.  Predavanja su imala za cilj da se učenici i nihovi nastavnici upoznaju sa osnovnim pojavnim oblicima kriminalnih radnji koje se vrše putem fejsbuka, zatim sa modusom operandi samih kriminalaca na fejsbuku, sa posebnim osvrtom na krađu postojećeg profila i izradu lažnog profila. Pored toga predavanje je imalo za cilj i ukazivanje na proceduru koju treba ispoštovati kako bi se zloupotrebe ove društvene mreže sprečile, kao i korake koje treba preduzeti kada se neko nađe u situaciji da bude žrtva fejsbuk kriminaliteta. Pomenuta predavanja održao je predsednik NVO „Monitor“, doc. dr Aleksandar R. Ivanović.