Učešće na konferenciji Kriminalističko-policijske akademije na Tari

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Od 24. do 26. maja 2016. godine na Tari je održan sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: Pravda, sloboda i bezbednost“. Skup je održan u organizaciji Kriminalističko-policijska akademije, Fondacije „Hans Zajdel“ i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Na otvaranju konferencije prisutnima su se obratili prof. dr Milan Žarković, v.d. prodekana za nastavu KPA, gospodin Bogoljub Živković, pomoćnik direktora policije Republike Srbije, gospodin Luc Kober, rukovodolac projekta Fondacije Fondacije „Hans Zajdel“ za Srbiju i Crnu Goru, prof. dr Dragana Kolarić, v.d. dekana KPA, Katarina Tomašević, v.d. pomoćnika ministra, načelnik Sektora za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Na skupu je prezentovan veliki broj radova eminentnih stručnjaka iz oblasti pravne, kriminalističke, bezbednosne i policijske teorije i prakse iz deset zemalja – Rusije, Belgije, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Učešće na ovom skupu uzeli su i Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, predsednik udruženja “Monitor”, i Msc Samra Dečković, član udruženja “Monitor”, koji su izložili koautorski rad na temu: “Right to be forgotten kao temeljni princip zaštite ličnih podataka u digitalnoj eri”. U svom radu bavili su se pitanjem „Prava da budeš zaboravljen“ (Right to be forgotten) sa aspekta odluka Evropskog Suda pravde i evropske regulative iz oblasti zašite ličnih podataka. Rad je imao za cilj da se naučnoj i laičkoj javnosti predstave osnovni postulati „prava da budeš zaboravljen“ u svetlu evropskih standarda po pitanju zaštite ličnih prava i sloboda. U radu je obrađen nastanak ovog prava kao i postupak ostvarenja istog s obzirom na aktuelnu evropsko zakonodavstvo. Posebnu pražnju su posvetili pitanju mogućnosti ostvarenja ovog prava, jer se prema odluci Evropskog suda pravde, ne radi o apsolutnom pravu, već o pravu koje ima određena ograničenja i koje se može ostvariti samo na zahtev i to kada su ispunjeni određeni uslovi.