Učešće na regionalnoj konferenciji OEBS-a o zločinima iz mržnje u Sarajevu

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu s Kancelarijom OEBS–a u Albaniji i misijama OEBS-a na Kosovu, u Crnoj Gori, Srbiji i Skoplju, organizovala je konferenciju o krivičnim delima počinjenim iz mržnje U jugoistočnoj Evropi. Konferencija je održana u utorak, […]