Učešće na regionalnoj konferenciji OEBS-a o zločinima iz mržnje u Sarajevu

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu s Kancelarijom OEBS–a u Albaniji i misijama OEBS-a na Kosovu, u Crnoj Gori, Srbiji i Skoplju, organizovala je konferenciju o krivičnim delima počinjenim iz mržnje U jugoistočnoj Evropi.

Konferencija je održana u utorak, 8. novembra 2016. godine u Sarajevu. Za ovu konferenciju koja je organizovana putem javnog konkursa pristiglo je 60 apstrakta od strane stručnjaka, predstavnika insitiucija, udruženja i organizacija koje se bave pitanjima krivičnih dela počinjenih iz mržnje. Od strane stručne komisije prihvaćeno je 30 apstrakta, čiji su autori dostavili radove. Nakon recenziranja od strane stručne komisije izabrano je 12 radova za publikovanje u Zborniku radova sa ove konferencije, dok je 8 radova odabrano za prezentovanje na konferenciji.

Među odabranim radovima je i rad predsednika udruženja “Monitor” doc. dr Aleksandra R. Ivanovića, urađen u koautorstvu sa prof. dr Larsom Petterom Soltvedtom, varnrednim profesorom političkih nauka i ljudskih prava na Univerzitetskom koledžu Jugoistočne Norveške, na temu: “Uticaj ekonomske krize na pojavu krivičnih dela počinjenih iz mržnje u državama bivše Jugoslavije”.

Na ceremoniji otvaranja konferencije učesnicima su se obratili prof. dr Nedžad Korajlić, Dekan Fakulteta za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Fermin Kordoba, šef Odeljenja za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH, Frančesko De-Sanctis, šef sekcije za vladavinu prava Misije OEBS u Bosni i Hercegovini i Džoana Peri, kopredsedavajući Međunarodne mreže za izučavanje krivičnih dela počinjenih iz mržnje.

Učesnici konferencije su istakli da krivična dela počinjena iz mržnje u jugoistočnoj Evropi imaju mnoga zajednička obeležja i obrasce, kao što su slični zakonski okviri i grupe žrtava, ali isto tako i problem neprijavljivanja slučajeva i umanjivanja važnosti incidenata motivisanih mržnjom.

Istovremeno, ocenjeno je da veoma često dolazi do efekta prelivanja uticaja takvih incidenata unutar država regiona, a što zahteva djelovanje na regionalnom nivou i dovoljan stepen regionalne sinergije.  Ideja vodilja današnje diskusije, kojom se kombinuju akademski i praktični stavovi o tome kako na najbolji način razumeti i tumačiti ovu pojavu i njen uticaj na društvo uopšte, bila je da se premosti nedostatak relevantne literature o krivičnim delima počinjenim iz mržnje u regionu – rekao je Fermin Kordoba, šef Odeljenja za ljudsku dimenziju Misije OEBS-a u BiH.

Džona Peri, kopredsedavajuća Savetodavnog odbora Međunarodne mreže za proučavanje krivičnih dela počinjenih iz mržnje, naglasila je da je regionalni fokus ove konferencije naročito značajan, imajući u vidu da u literaturi o krivičnim delima počinjenim iz mržnje obično dominiraju angloamerička gledišta. Profesori, kreatori politika delovanja i organizacije civilnog društva se suočavaju s konkretnim izazovima u kreiranju državno i regionalno relevantnih koncepata i strategija za razumevanje i bavljenje pitanjima mržnje i krivičnih dela počinjenih iz mržnje – kazala je Peri. Naglasila je da okupljanja poput ovog podstiču na kreativno razmišljanje i aktivnije delovanje nužno u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kao jednog od velikih izazova našeg vremena.

Marija Lučić-Ćatić, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, istakla je da je ova konferencija poslužila kao izvrsna platforma za razmenu naučnih i stručnih iskustava. Zahvaljujući svojoj višedimenzionalnosti, diskusija je ponudila učinkovite mehanizme borbe protiv ovog fenomena koji mogu poslužiti kao temelj za unapređenje postojećih modela reagiranja na ovu izuzetno opasnu društvenu pojavu – navodi Lučić-Ćatić.

Izražena je nada da će ti istraživački radovi pomoći stručnim radnicima u regionu da se na adekvatan način bave problematikom krivičnih dela počinjenih iz mržnje, ali i da podstaknu dalju akademsku raspravu o tome kako se na najbolji način baviti tom pojavom.