Održan seminar za vršnjačke edukatore u Vrnjačkoj Banji

Udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara, uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizuje projekat „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“.

Projekat ima za cilj da putem stvaranja mreže vršnjačkih edukatora iz oblasti bezbednosne kulture mladih u jugozapadnoj Srbiji, kroz set prezetnacija i sastanaka u srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Novoj Varoši poveća nivo znanja i svesti kod srednjoškolaca i njihovih roditelja o bezbednosnoj kulturi mladih u odnosu na narative i sadržaje koji se prenose putem interneta a koji promovišu ekstremističke, šovinističke, huliganističke, desničarske, radikalističke i slične ideologije i pokrete. Shodno napred navedenom cilju Projekta u Vrnjačkoj Banji je u periodu od 12-15. oktobra 2017. godine održan seminar za vršnjačke edukatore koji je pohađalo više od 20 učenika iz srednjih škola u Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Nove Varoši, aktivista nevladinog sektora i članova Kancelarija za mlade.