Održana predavanja vršnjačkih edukatora u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru

U Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru 21.11.2017. godine održana su predavanja vršnjačkih edukatora u okviru projekta  „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ koji realizuje Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Pomenuto predavanje održali su Amila Koca i Bahir Dazdarević, učenici Ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru i polaznici seminara za vršnjačke edukatore koji je Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara polovinom oktobra meseca tekuće godine organizovalo u Vrnjačkoj Banji.

Vršnjački edukatori su u sklopu prezentacije upoznali učenike svoje škole sa značenjem pojmova radikalizam, erkstremizam, radikalizacija, huliganizam, terorizam i sl. Zatim su ih upoznali sa osnovnim modusom operandi radikalnih i ekstremnih grupa za vrbovanje novih članova putem interneta, kao i osnovnim principima za zaštitu od istih na internetu.