Realizovana predavanja vršnjačkih edukatora u Tutinu

21.11.2017. godine vršnjački edukatori iz Tutina održali su predavanja u sklopu projekta „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ koji Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji realizuje na području Novog Pazara, Tutina, Sjenice i Nove Varoši.

Predavanja su održali Ena Zećirović i Emir Halilović, učenici Gimnazije u Tutinu, i Belma Hot i Munir Emirović, učenici Tehničke škole u Tutinu. Predavanja su namenjena kako učenicima Gimnazije u Tutinu, tako i učenicima Tehničke škole u Tutinu, sa osnovnim ciljem podizanja nivoa njihove bezbednosne kulture na internetu kada je u pitanju zaštita od radikalnih i ekstremnih ideologija koje se šire putem interneta.