Održana predavanja vršnjačkih edukatora u Sjenici

Vršnjački edukatori, učenici Tehničko-poljoprivredne škole, koji su u sklopu projekta „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ uspešno pohađali seminar za vršnjačke edukatore u oktobru mesecu ove godine, danas su svojim vršnjacima, kao i svojim profesorima održali predavanja na napred navedenu temu.

Predavanaj vršnjačkih edukatora su deo navedenog projekta koji Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji realizuje na području Novog Pazara, Tutina, Sjenice i Nove Varoši.

Današnje predavanje održano je u prostorijama Tehničko-poljoprivredne škole u Sjenici, a bilo je namenjeno učenicima i profesorima Tehničko-poljoprivredne škole u Sjenici i Gimnazije „Jezdimir Lović“ u Sjenici.

Tim vršnjačkih edukatora koji su 23.11.2017. godine održali napred navedena predavanja činili su Vahid Rahić, Armin Glogić, Kadira Kolašinac i Elma Glogić, učenici Tehničko-poljoprivredne škole iz Sjenice.

Predavanja su imala za cilj da se učenici i profesori upoznaju sa pojom i elementima bezbednosne kulture, zatim sa značenjem i značajem bezbednosne kulture na internetu. Takođe, predavanja su imala za cilj da učenike i profesore upoznaju sa značenjem i pojavnim oblicima radikalizma i ekstremizma. Sa procesom radikalizacije i ekstremizacije. Posebna pažnja bila je posvećena načinu na koji se radikalne i ekstremne ideologije promovišu putem narativa i sadržaja na internetu, kao i načinu na koji bi se mladi trebali zaštiti od uticaja ovakvih ideologija.