Učešće predstavnika Monitora na Koordinacionom sanstaku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilj uspostavljanja mehanizm borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, 4. i 5. decembra 2017. godine u hotelu “Sloboda” u Šapcu održan je Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji. Pomenuti međusektorski sastanak predstavlja redovni forum za diskusiju o pitanjima u vezi zločina iz mržnje između državnih organa i predstavnika organizacija civilnog društva.

Prvog radnog dana, sastanak su otvorili Vladimir Šoć, samostalni savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava i nacionalna kontakt-osoba za borbu protiv zločina iz mržnje i Jelena Jokanović, predstavnica Misije OEBS u Srbiji, koji su u svojim izlaganjima predstavili tekuće aktivnosti koje njihove institucije preduzimaju na polju borbe protiv zločina iz mržnje, kao i plan aktivnosti za 2018. godinu. Nakon uvodnog izlaganja usledilo je prestavljanje aktuelnih i planiranih aktivnosti organizacija učesnika sastanka na polju borbe protiv zločinia iz mržnje. U ovom delu sastanka Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, predsednik upravnog odbora Udruženja građana Monitor, predstavio je aktivnosti koje je ovo udruženje preduzelo u prethodnom periodu, po pitanju borbe protiv zločina iz mržnje i najavio aktivnosti koje su na ovom polju planirane za budući period.

Drugog radnog dana Jasmina Kiurski, zamenik apelacionog javnog tužioca, Tamara Mirović, zamenik Republičkog javnog tužioca i Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda su prisutne upoznali sa aktuelnom situacijom po pitanju sprovođenja krivičnog zakonodavstva u vezi sa krivičnim delima iz mržnje u Republici Srbiji, kao sa sadžajem koautorske publikacije koja će u narednom periodu biti objavljena, a u kojoj će biti predstavljene smernice i preporuke namenjene organima krivičnog pravosuđa i policiji za dokumentovanje i procesuiranje zločina iz mržnje.