Predavanje na Međunarodnoj letnjoj akademiji Kosova u Prištini

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U periodu od 10-20. jula 2018. godine u organizaciji Kosovskog Centra za Diplomatiju u Prištini realizovana je Međunarodna letnja akademija Kosova sa posebnim fokusom na „Izgradnju mira i postkonfliktna društva – diplomatiju, liderstvo i pregovore“.  Profesori i gostujući predavači sa prestižnih univerziteta iz sveta i regiona, političari, ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija, kao i eksperti iz različitih oblasti su u sklopu letnje škole podelili svoja akademska i profesionalna iskustva sa polaznicima škole i pružili im priliku da dobiju informacije o raznim pitanjima iz prve ruke. Kroz interaktivna predavanjima diplomata, visokih zvaničnika, predstavnika civilnog društva i prestižnih lokalnih i međunarodnih organizacija Međunarodna letnja akademija Kosova se bavi različitim temama počevši od ekonomije, politike, diplomatije, profesionalnim kodeksima i protokolima, liderstvom, mirnom rješavanju sukoba, procesu integracije u EU, međunarodnom pravu, ljudskim pravima, međunarodnoj pravdi, međunarodnoj sigurnosti i ulozi civilnog društva u izgradnji mira. Doc. dr Aleksandar Ivanović, predsednik udruženja građana Monitor, održao je 17. jula 2018. godine na Međunarodnoj letnjoj akademiji Kosova predavanje na temu “Multikulturalizam i interetnički konflikti u bivšoj Jugoslaviji – prošlost, sadašnjost i budućnost”. Profesor Ivanović je u svom predavanju polaznike škole upoznao sa korenima interetničkih konflikta na prostoru bivše Jugoslavije i istorijskom razvoju sukoba, a zatim se osvrnuo na trenutno stanje na ovim prostorima po pitanju interetničkih konflikata i mogućim pravcima za rešavanje istih u budućnosti.