Učešće na radionici ODIHR-a o zločinima iz mržnje u Varšavi

U organizaciji Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Varšavi je od 22-23 avugsta 2018. godine održana radionica o zločinima iz mržnje za predstavnike OEBS-a i službenike drugih međuvladinih organizacija i predstavnika akademskih institucija. Prvog dana radionice učesnici su upoznati sa značenjem, karakteristikama, istorijatom i međunarodnim […]

Predavanje na drugoj sesiji Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini

U periodu od 1-11. avgusta 2018. godine u organizaciji Kosovskog Centra za Diplomatiju u Prištini realizovana je druga sesija Međunarodne letnje akademije Kosova sa posebnim fokusom na „Izgradnju mira i postkonfliktna društva – diplomatiju, liderstvo i pregovore“. Avgustovski deo akademije pohađali su studenti iz Francuske,  Italije, Španije, Maroka, Engleske, Škotske, Irske, Nemačke, Poljske, Češke Republike, Grčke, […]