Prezentacija vršnjačkog edukatora u Tehničkoj školi u Prijepolju

Prezentacijom vršnjačkih edukatora u Tehničkoj školi u Prijepolju 10.12.2018. godine nastavljeno je sa realizacijom projekta „Izgradnja kapaciteta mladih u oblasti borbe protiv govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji“. Predavanje je držala Dina Kukuljac, edukatorka Kancelarije za mlade Prijepolje i polaznica seminara za vršnjačke edukatore koji je NVO Monitor uz […]