Održan dvodnevni trening za istraživače u sklopu projekta „Monitor ljudske bezbednosti u jugozapadnoj Srbiji“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Prof. dr Predrag Ilić, redovni profesor kriminalističko-bezbednosnih nauka u penziji, 26 i 27. decembra 2018 godine održao je seminar za istraživače u prostorijama Trening centra u Novom Pazaru, Misije OEBS-a u Srbiji. Seminar je realizovan za potrebe projekta “Monitor ljudske bezbednosti u jugozapadnoj Srbiji” koji OCD Monitor iz Novog Pazara u period od 19 oktobra 2018. godine do 18 marta 2019. godine realizuje na području Kraljeva, Novog Pazara, Raške i Tutina. Projekat je podržala Misija OEBS-a u Srbiji sredstvima Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

U cilju boljeg razumevanja ljudske bezbednosti u 4 grada/opštine jugozapadne Srbije (Kraljeva, Novog Pazara, Raške i Tutina), OCD Monitor kroz pomenuti projekat nastoji da uspostavi održiv i pouzdan javni mehanizam za sveobuhvatan pregled podataka u vezi sa četiri segmenta ljudske bezbednosti (individualnu bezbednost, socijetalna bezbednost, zdravstvena bezbednost i zaštitu životne sredine) i na taj način javnosti pruži osnovne informacije o identifikovanim i percipiranim potrebama ljudske bezbednosti u pomenuta četiri grada/opštine jugozapadne Srbije.

Projektne aktivnosti obuvataju prikupljanje podataka o oblicima ugrožavanja ova četiri segmenta ljudske bezbednosti koje su detektovale nadležne organizacije i institucije, s jedne strane i istraživanje kako građani percipiraju stanje ljuske bezbednosti kroz navedena četiri segmenta. Metodologija za realizaciju istraživanja kako građani percipiraju stanje ljudske bezbednosti u ova četiri grada/opštine će obuhvatiti istraživanje putem anketiranja struktuiranih intervja i fokus grupa.

Krajnji rezultat projekta će biti uspostavljanje  javne online platforme koja će sadržati uporedne podatke u vezi četiri segmenta ljudske bezbednosti (individualna bezbednost, socijetalna bezbednost, zdravstvena bezbednost i zaštita životne sredine) za četiri grada/opštine jugozapadne Srbije (Kraljevo, Novi Pazar, Raška i Tutin) i kreiranje i objavljivanje kvalitativnog i uporednog izveštaja o percipiranom, odnosno detektovanom stanju ljudske bezbednosti u četiri odabrana segmenta ljudske bezbednosti za ove četiri lokalne zajednice jugozapadne Srbije.

Cilj je da se kroz realizaciju ovog projekta omogući građanima i profesionalnoj zajednici da se na lakši i efikasniji način angažuju u procesu reforme sektora bezbednosti, kao i da lakše razumeju potrebe u oblasti ljudske bezbednosti, kao i stvaranje osnova za dalja istraživanja u oblasti iznalaženja održivih i izvodljivih rješenja po pitanjima vezanim za ljudsku bezbednost.