Prezentacija vršnjačkih edukatora u Kancelariji za mlade Priboj

Vršnjački edukatori Marko Janović i Meris Suljević održali su 29.12.2018. godine prezentaciju učenicima Gimnazije Priboj na temu suprotstavljanje govoru mržnje na internetu. Prezentacija vršnjačkih edukatora realizovana je u prostorijama Kancelarije za mlade Priboj u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta mladih u oblasti borbe protiv govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji“ koji Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji realizuje na području Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Prijepolja, Priboja i Nove Varoši.

Volonteri Kancelarije za mlade Priboj i vršnjački edukatori Marko Janović i Meris Suljević su učenike Gimnazije Priboj najpre upoznali sa značenjem pojma pojma govor mržnje, zatim sa uzrocima i posledicama govora mržnje, a nakon toga su posvetili pažnju pojavnim oblicima govora mržnje, sa posebnim osvrtom na elektronske medije i društvene mreže, kao i merama suprotstavljanja govoru mržnje na internetu.