Završna prezentacija vršnjačkog edukatora u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta mladih u oblasti borbe protiv govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Prezentacijom vršnjačkog edukatora Berine Aličković, studenta Departmana za filološke nauke Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, koja je održana u prostorijama nevladine organizacije “Svetionik” u Novom Pazaru 30.12.2018. godine sa početkom u 19:00h okončana je realizacija projekta „Izgradnja kapaciteta mladih u oblasti borbe protiv govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji“ koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, u period od oktobra meseca ove godine realizovalo na području Novog Pazara, Sjenice, Tutina, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja.

Podsećamo da je napred navedeni projekat imao za cilj da putem stvaranja mreže vršnjačkih edukatora iz oblasti bezbednosne kulture mladih u pogledu govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji, kroz set prezentacija u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši poveća nivo znanja i svesti kod mladih (članova lokalnih kancelarija za mlade, srednjoškolaca, studenata diplomskih i master studija, aktivnih članova organizacija civilnog društva (OCD) i članova omladina političkih stranaka mlađih od 25 godina starosti) u odnosu na bezbednosnu kulturu i govor mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama.

Shodno navedenom cilju Projekta nakon održanog seminara za vršnjačke edukatore u Vrnjačkoj Banji u period od 8-11 novembra 2018. godine stvorena je mreža od 21 vršnjačkog edukatora iz ove oblasti na prostoru pomenutih gradova. U period od 03. decembra pa sve do današnjeg dana, vršnjački edukatori su u sklopu ovog projekta održali 21 prezentaciju u organizacijama ili institucijama u mestima u kojima žive i na taj način adresirali pitanje problema govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u ovom delu zemlje i ujedno povećali kapacitete mladih da bolje razumeju uzroke, pojavne oblike i posledice govora mržnje na Internetu, kao i moguće načine za prijavljivanje istog nadležnim organima. Pomenute prezentacije je pohađalo više od 300 mladih ljudi.

U ime projektnog tima i mreže vršnjačkih edukatora zahvaljujemo se svim mladim ljudima koji su se odazvali našem pozivu i svojim učešćem u prezentacijama doprineli uspešnoj realizaciji ovog projekta. Takođe, se zahvaljujemo i svim institutcijama i organizacijama iz Novog Pazara, Sjenice, Tutina, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja koje su nam izašle u susret i pomogle u realiazciji prezentacija vršnjačkih edukatora.

Na posletku, u ime organizacije Monitor, javno se zahvaljujemo ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji što je svojim finansijskim sredstvima pomogla realizaciju ovog projekta.