Učešće u prezentaciji i diskusiji na temu procesuiranje krivičnih dela izvršenih iz mržnje u jugositočnoj Evropi

U prostorijama Trening centra u Novom Pazaru, Misije OEBS-a u Srbiji 21. maja 2019. godine organizovano je predstavljanje istraživanja i diskusija na temu krivičnog gonjenja zločina iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi. U sklopu ovog događaja prezentovan je Zbornik radova sa Sarajevske konferencije iz 2016. godine, a koja je održana uz podršku OEBS-a. Na konferenciji je […]