Učešće na međunarodnoj konferenciji „ZAŠTITA PRAVA DETETA – 30 GODINA OD USVAJANJA KONVENCIJE O PRAVIMA DETATA“

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, u periodu od 29-30. novembra 2019. godine u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja održana je treća međunarodna naučno-stručna konferencija „ZAŠTITA PRAVA DETETA – 30 GODINA OD USVAJANJA KONVENCIJE O PRAVIMA DETATA“. Članovi MONITOR-a, prof. dr Aleksandar Ivanović, predsednik i doc. dr […]

Učešće na regionaloj konferenciji “Obrazovanje o zločinima iz mržnje”

24. oktobra 2019. godine u prostorijama hotela “Hayytt” u Beogradu, održana je Regionalna konferencija o zločinima iz mržnje u jugo-istočnoj Evropi sa radnim naslovom “Obrazovanje o zločinima iz mržnje”. Konferenciju je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji sa ciljem da se stejkholderima iz regiona omogući razmena iskustava i najbolje prakse, kao i diskusija po pitanju izazova […]

Učešće na treningu „Jačanje otpornosti zajednice na ekstremizam i radikalizam – pravci mogućeg zajedničkog delovanja“

U organizaciji Kulturnog centar DamaD iz Novog Pazara, na Kopaoniku je u periodu od 18-20. oktobra 2019. godine održan trodnevni trening na temu: „Jačanje otpornosti zajednice na ekstremizam i radikalizam – pravci mogućeg zajedničkog delovanja“.  Trening je namenjen predstavnicima/cama organizacija civilnog društva, organizacija zasnovanih na veri, ustanova koje rade sa mladima i medijskih udruženja, i […]