Peta prezentacija trenera na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji održana u Priboju

Peta prezentacija trenera u sklopu projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji“, koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI), održana je 11.12.2019. godine u Gimnaziji u Priboju. Prezentaciju za učenike Gimnazije u Prijboju realizovala je Marijana Bjelić, polaznik seminara […]

Četvrta prezentacija trenera na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji održana u Priboju

Četvrta prezentacija trenera u sklopu projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji“, koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI), održana je 11.12.2019. godine u Gimnaziji u Priboju. Prezentaciju za učenike Gimnazije u Prijboju realizovala je Jovana Toković, polaznik seminara […]