Održana mentorska sesija na temu: “Veština pisanja prvostepene presude u krivičnom postupku”

Dana 27.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Veština pisanja prvostepene presude u krivičnom postupku”. Mentorsku sesiju je realizovala Azra Fetahović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Novom Pazaru. Cilj ove mentorske sesije je da se […]

Održana mentorska sesija na temu: “Veština pisanja odgovora na optužnicu i iznošenja odbrane na glavnom pretresu”

Dana 27.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Veština pisanja odgovora na optužnicu i iznošenja odbrane na glavnom pretresu”. Mentorsku sesiju je realizovao doc. dr Aladin Šemović, advokat iz Novog Pazara. Cilj ove mentorske sesije je […]

Održana mentorska sesija na temu: “Veština pisanja optužnice i zastupanja optužnice na glavnom pretresu”

Dana 22.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Veština pisanja optužnice i zastupanja optužnice na glavnom pretresu”. Mentorsku sesiju je realizovao prof Adnan Baćićanin, zamenik višeg javnog tužioca u Novom Pazaru. Cilj ove mentorske sesije je […]

Održana mentorska sesija na temu: “Određivanje elemenata bića krivičnih dela sa elementima mržnje i tzv. zločina iz mržnje”

Dana 21.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Određivanje elemenata bića krivičnih dela sa elementima mržnje i tzv. zločina iz mržnje”. Mentorsku sesiju je realizovao prof dr Emir Ćorović, vanredni profesor Departmana za pravne nauke, Državnog Univerziteta u […]

Održana mentorska sesija na temu: “Kreiranje tužilačke teorije predmeta i pozicioniranje elemenata krivičnog dela kroz listu dokaza”

Dana 20.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Kreiranje tužilačke teorije predmeta i pozicioniranje elemenata krivičnog dela kroz listu dokaza”. Mentorsku sesiju je realizovao prof dr Aleksandar R. Ivanović, predsednik upravnog odbora OCD Monitor. Cilj ove mentorske sesije […]

Održana mentorska sesija na temu: “Veština pisanja krivične prijave i naredbe za sprovođenje istrage”

Dana 16.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Veština pisanja krivične prijave i naredbe za sprovođenje istrage”. Mentorsku sesiju je realizovala MSc Samra Dečković, asistent na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Cilj ove sesije […]

Održana mentorska sesija na temu: „Obezbeđivanje materijalnih dokaza u krivičnim slučajevima sa elementom mržnje“

Sa mentorskom sesijom na temu: „Obezbeđivanje materijalnih dokaza u krivičnim slučajevima sa elementom mržnje“ nastavljene su projektne aktivnosti na programu pod nazivom „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ koji OCD Monitor iz Novi Pazar uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji realizuje od septembra 2019. do februara […]