Praćenje suđenja u Višem sudu u Novom Pazaru

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“, a u cilju što bolje pripreme za simulacije, polaznici ovog programa u periodu od 21-29 januara, ispratiće ročišta na nekoliko krivičnih predmeta koji se vode pred Višim sudom u Novom Pazaru.

Cilj je da se na ovaj način polaznici programa direktno upoznaju sa atmosferom u sudnici, načinom ophođenja procesnih subjekata na ročištu, kao i da prodube svoja teorijska znanja u vezi samog toka glavnog pretresa.

Projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

@USEmbassySerbia #U.S.Embassy Belgrade #USEmbassySerbia #USEmbassySerbia