Održano završno takmičenje u simulaciji suđenja iz oblasti zločina iz mržnje

Završno takmičenje u simlaciji suđenja u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovano je 13. Marta 2020. godine u Novom Pazaru u prostorijama Trening centra Misije OEBS-a u Srbiji. Takmičenje je održano kao jedna od završnih aktivnosti projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade […]

Održane završne konstultacije sa polaznicima kojima su u simulacjama dodeljene uloge advokata odbrane

Polaznici kojima su dodeljene uloge advokata odbrane u simuacionim suđenjima za zločine iz mržnje, na sesiji koja je održana 9 marta 2020 sa advokatom Doc. dr Aladinom Šemovićem, obavili su zavrsne konsultacije po pitanju zastupanja odbrane na glavnom pretresu. Simulacije se realizuju u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike […]

Održane završne konstultacije sa polaznicima kojima su u simulacjama dodeljene uloge tužioca

U sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“, urađeni su optužni akti za 5 simulacionih slučajeva zločina iz mrznje. Na sesiji sa mentorom Adnanom Baćićaninom, zamenikom viseg javnog tuzoca u Novom Pazaru, koja je održana 9 marta polaznici kojima su dodeljene uloge tuzioca, realizovali su finalne konsultacije po […]

Učešće predstavnika OCD Monitor na treningu vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Predstavnici OCD Monitor uzeli su učešće na treningu koji je organizovala vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom na temu: “Saradnja lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva u razvoju lokalne zajednice” 4. marta u Novom Pazaru. Obuka koja je organizovana u Novom Pazaru predstavlja jednu od aktivnost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom usmerenu na […]