Učešće predstavnika OCD Monitor na treningu vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Predstavnici OCD Monitor uzeli su učešće na treningu koji je organizovala vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom na temu: “Saradnja lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva u razvoju lokalne zajednice” 4. marta u Novom Pazaru.

Obuka koja je organizovana u Novom Pazaru predstavlja jednu od aktivnost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom usmerenu na jačanje kapaciteta organa javne uprave i organizacija civinog društva u pravcu izgradnje i unapređenja dijaloga i njihove međuosbne saradnje.

@vladaOCDrs #vladaOCDrs #monitor @monitornp