Realizovan projekat „Izrade video tutorijala pravničkog učenja“

Projekat je imao za cilj izradu serijala od četiri video tutorijala iz oblasti veštine pravničkog pisanja i četiri video tutorijala namenjenih podizanju svesti o građanskim pravima, a sve u cilju podrške mladim pravnicima u unapređenju pravničkih veština i podizanju svest građana o pravnim sredstvima za zaštitu njihovih prava, predviđenih zakonom. Projekat je realizovan od strane […]