Učešće predsednika OCD MONITOR na IRI-jevom brifingu za evropske kreatore politika

Predsednik upravnog odbora OCD MONITOR, prof. dr Aleksandar Ivanović uzeo je učešće na IRI-jevom brifingu za evropske kreatore politika, u vezi sa studijom „Antisemitski diskurs na zapadnom Balkanu“. Ovu istraživačku studiju objavio je IRI u okviru projekta Beacon. Beacon projekat je prilagodio metodologije i alate koji se koriste za praćenje i identifikovanje dezinformacija za analizu […]

Otpočeo projekat: Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja

OCD MONITOR iz Novog Pazara u saradnji sa gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku donaciju zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope, u periodu od aprila do septembra 2021. godine realizuje projekat pod nazivom „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“. Projekat se realizuje u cilju povećanja znanja i svesti mladih o […]