Realizovan projekat MONITOR-a i grada Novog Pazara uz podršku Saveta Evrope i Evropske unije

U periodu od 01. aprila do 31. oktobra 2021. godine snimljen je serijal od 10 video tutorijala u okviru projekta „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ koji je realizovan od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „GRAĐANSKI AKTIVIZAM U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE, GOVORA MRŽNJE I PROMOVISANJE INTERKULTURALNOSTI I IZGRADNJA POVERENJA“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je deveta epizoda video tutorijala pod nazivom „Građanski aktivizam u borbi protiv diskriminacije, govora mržnje i promovisanje interkulturalnosti i izgradnja poverenja“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „RAZVOJ KONTRA NARATIVA“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je deveta epizoda video tutorijala pod nazivom „Razvoj kontra narativa“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je osma epizoda video tutorijala pod nazivom „Upravljanje konfliktima“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „IZGRADNJA POVERENJA: KLJUČNE DEFINICIJE I METODE“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je sedma epizoda video tutorijala pod nazivom „Izgradnja poverenja: ključne definicije i metode“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „INTERKULTURALNOST: KLJUČNE DEFINICIJE I METODE“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je šesta epizoda video tutorijala pod nazivom „Interkulturalnost: ključne definicije i metode“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE PRED NEZAVISNIM INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je peta epizoda video tutorijala pod nazivom „Zaštita od diskriminacije i govora mržnje pred nezavisnim institucijama i organizacijama“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „GRAĐANSKO-PRAVNA ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je četvrta epizoda video tutorijala pod nazivom „Građansko-pravna zaštita od diskriminacije i govora mržnje“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „PREKRŠAJNO-PRAVNA ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je treća epizoda video tutorijala pod nazivom „Prekršajno-pravna zaštita od diskriminacije i govora mržnje“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, […]

VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE“

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je druga epizoda video tutorijala pod nazivom „Krivično-pravna zaštita od diskriminacije i govora mržnje“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, […]