VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „GRAĐANSKO-PRAVNA ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je četvrta epizoda video tutorijala pod nazivom „Građansko-pravna zaštita od diskriminacije i govora mržnje“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi građansko-pravnom zaštitom od diskriminacije i govora mržnje. U razgovoru sa gostom ove epizode doc. dr Samirom Manićem, docentom građanskog prava Departmana za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa načinima ostvarenja građansko-pravne zaštite od diskriminacije i govora mržnje.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

 1. PRAVNO-ŽAŠTITNI ZAHTEVI ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE U PARNIČNOM POSTUPKU;
 2. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE DISKRIMINATORSKOG PONAŠANJA;
 3. ZAHTEV ZA PROPUŠTANJE ODREĐENE RADNJE DISKRIMINACIJE;
 4. ZAHTEV ZA PREDUZIMANJE RADNJE OD STRANE DISKRIMINATORA KAKO BI ANULIRAO POSLEDICE DISKRIMINATORSKOG POSTUPANJA;
 5. ZAHTEV ZA NAKNADU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE;
 6. ZAHTEV ZA OBJAVLJIVANJE PRESUDE;
 7. ODREĐENJE STRATEŠKIH PARNICA;
 8. KARAKTERISTIKE ANTIDISKRIMINACIONOG POSTUPKA;
 9. LICA KOJA MOGU POKRETATI ANTIDISKRIMINACIONE PARNICE;
 10. DOKAZIVANJE DISKRIMINACIJE U ANTIDISKRIMINACIONIM POSTUPCIMA;
 11. KRIVICA, NAMERA I MOTIV DISKRIMINATORA;
 12. SPECIFIČNA DOKAZNA SREDSTVA U ANTIDISKRIMINACIONOM POSTUPKU.

#diskriminacija #govormržnje #pravniokvir #parnica #tužba #tužbenizahtev #građanskipostupak #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #samirmanic #evropskisudzaljudskaprava #andtidiskriminacija #antidiskriminacionozakonodavstvo #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #interkulturalnost #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #povredaravnopravnosti #civillaw #materijalnašteta #nematerijalnašteta #naknadaštete #pravnozaštitnizahtev #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade