VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE PRED NEZAVISNIM INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je peta epizoda video tutorijala pod nazivom „Zaštita od diskriminacije i govora mržnje pred nezavisnim institucijama i organizacijama“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

 

Ova epizoda serijala se bavi zaštitom od diskriminacije i govora mržnje pred nezavisnim organizacijama i institucijama u Republici Srbiji. Gost ove epizode bio je master pravnik Almir Pružljanin, mlađi savetnik u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti – regionalna kacnelarija u Novom Pazaru. Ova epizoda ima za cilj da gledaoce upozna sa nezavisnim organizacijama i institucijama kojima se građani Republike Srbije mogu obratiti u cilju zaštite od diskriminacije i govora mržnje, na koji način to mogu da učine, i kakav vid pravne žaštite mogu da očekuju.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:
1. O POVERENIKU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI;
2. PODNOŠENJE PRITUŽBE POVERENIKU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI;
3. PRIMER PRITUŽBE IZ PRAKSE POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI;
4. ZAŠTITA OD GOVORA MRŽNJE PRED POVERENIKOM ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI;
5. ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE PRED ZAŠTITNIKOM GRAĐANA – OMBUDSMANOM;
6. POSTUPANJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA PO ZAPRIMLJENOJ PRITUŽBI;
7. PRIMERI IZ PRAKSE ŽAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA
8. O REGULATORNOM TELU ZA ELEKTRONSKE MEDIJE;
9. PODNOŠENJE PRIJAVE REGULATORNOM TELU ZA ELEKTRONSKE MEDIJE;
10. POSTUPANJE REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJA PO ZAPRIMLJENOJ PRIJAVI;
11. MERE KOJE IZRIČE REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE;

12. O SAVETU ZA ŠTAMPU;
13. PODNOŠENJE ŽALBE SAVETU ZA ŠTAMPU.

#diskriminacija #govormržnje #pravniokvir #nezavisneinstitucije #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #almirpruzljanin #evropskisudzaljudskaprava #andtidiskriminacija #antidiskriminacionozakonodavstvo #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #interkulturalnost #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination
#povredaravnopravnosti #poverenikravnopravnost #poverenikzazastituravnopravnosti #zastitnikgradjana #ombudsman #regulatornotelozaelektronskemedije #REM #savetzastampu #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade