VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „INTERKULTURALNOST: KLJUČNE DEFINICIJE I METODE“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je šesta epizoda video tutorijala pod nazivom „Interkulturalnost: ključne definicije i metode“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi ključnim definicijama i metodama za praktikovanje interkulturalnosti. U razgovoru sa gostom ove epizode dr Amrom Hodžić-Jejnom, doktoricom lingvistike, urednicom izložbenog programa Galerije Kulturnog centra Novi Pazar nastojali smo da gledaoce upoznamo sa ključnim segmentima interkulturalnosti, kao i načinima za praktikovanje iste.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

  1. O POJMU I ZNAČAJU KULTURNOG IDENTITETA;
  2. DEFINICIJE KULTURE I SEGMENTI KULTURE;
  3. MODELI KULTURNE INTEGRACIJE – ISTORIJSKI PRIKAZ;
  4. ODNOS INTERKULTURALIZMA I MULTIKULTURALIZMA;
  5. PREPREKE ZA USPOSTAVLJANJE INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE;
  6. O INTERKULTURALNIM KOMPETENCIJAMA.

 

#identiet #kultura #kulturnaintegracija #interkulturalizam #multikulturalizam #interkulturalnakomunikacija #interkulturalnekompetencije #diskriminacija #govormržnje #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #amrahodzicjejna #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #interkulturalnost #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #identity #culture #culturalintegration #interculturalism #multiculturalism #interculturalcommunication #interculturalcompetence #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade