VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „IZGRADNJA POVERENJA: KLJUČNE DEFINICIJE I METODE“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je sedma epizoda video tutorijala pod nazivom „Izgradnja poverenja: ključne definicije i metode“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi ključnim definicijama poverenja i metodama izgradnje poverenja kao socijalnog kapitala. U razgovoru sa gostom ove epizode Aleksandrom Majstorović, omladinskom radnicom iz Novog Pazara, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa ključnim definicijama poverenja, vrstama poverenja, kao i načinima za izgradnju poverenja.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

  1. O POVERENJU UOPŠTE;
  2. VRSTE POVERENJA;
  3. POJAM I KARAKTERISTIKE INTERPERSONALNOG POVERENJA;
  4. POJAM I KARAKTERISTIKE INSTITUCIONALNOG POVERENJA;
  5. O ZNAČAJU POVERENJA ZA USPOSTAVLJANJE NEDISKRIMINACIJE U MULTIKULTURALNIM ZAJEDNICAMA;
  6. MEHANIZMI ZA IZGRADNJU INTERPERSONALNOG I INSTITUCIONALNOG POVERENJA.

#poverenje #međuljudskopoverenje #institucionalnopoverenje #multikulturalnezajednice #intrapersonalnopoverenje#multikulturalizam #etničkikonflikti #nepoverenje #diskriminacija #govormržnje #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #amrahodzicjejna #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #trustbuilding #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #identity #culture #culturalintegration #intrapersonaltrust #interpersonaltrust #institutionaltrust #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade