VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „GRAĐANSKI AKTIVIZAM U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE, GOVORA MRŽNJE I PROMOVISANJE INTERKULTURALNOSTI I IZGRADNJA POVERENJA“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je deveta epizoda video tutorijala pod nazivom „Građanski aktivizam u borbi protiv diskriminacije, govora mržnje i promovisanje interkulturalnosti i izgradnja poverenja“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi ulogom građanskog aktivizma u borbi protiv diskriminacije i govora mržnje. U razgovoru sa gošćom ove epizode dr Andrijanom Maksimović, asistenticom sa doktoratom iz oblasti sociologije na Departmanu za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa pojmom građanina, konceptom građanskog aktivizma i ulogom građanskog aktivizma u borbi protiv diksriminacije i govora mržnje, kao i izgradnji poverenja i promociji interkulturalnosti. Posebna pažnja posvećena je načinima na koji mladi mogu uzeti učešće u građanskom aktivizmu.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

  1. O POJMU GRAĐANINA UOPŠTE;
  2. PRINCIP (KONCEPT) GRAĐANSTVA;
  3. DEFINICIJE GRAĐANSKOG AKTIVIZMA;
  4. ULOGA GRAĐANSKOG AKTIVIZMA U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE;
  5. ULOGA GRAĐANSKOG AKTIVIZMA U IZGRADNJI POVERENJA I PROMOCIJI INTERKULTURALNOSTI;
  6. NAČINI UČEŠĆA MLADIH U GRAĐANSKOM AKTIVIZMU.

#gradjanin #gradjanskiaktivizam #gradjanstvo #braniteljiljudskihprava #nepoverenje #diskriminacija #govormržnje #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #andrijanamaksimovic #discrimination #hatespeech #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #interculturality #trustbuilding #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #citizen #civilactivism #humanrightsdefenders #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade