Realizovan projekat MONITOR-a i grada Novog Pazara uz podršku Saveta Evrope i Evropske unije

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U periodu od 01. aprila do 31. oktobra 2021. godine snimljen je serijal od 10 video tutorijala u okviru projekta „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ koji je realizovan od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

OCD MONITOR i grad Novi Pazar ovom intervencijom nastojali su nadograde intenzivne napore za izgradnju kapaciteta u borbi protiv diskriminacije među mladima i podizanje svesti o ljudskim pravima kao i interkulturalnom razumevanju i izgradnji poverenja kroz izradu ciljanih video tutorijala. U proizvedenim video tutorijalima su učešće uzeli stručnjaci ili lokalne zajednice Novi Pazara/influenseri, koji su uz grafička rešenja i animacije obradili određene teme, naglašavajući ključne segmente i dajući detaljna pojašnjavanja. Video tutorijali izrađeni u sklopu projekta ksu postavljeni na YouTube kanal MONITOR-a, i na taj način učinjeni pristupačni širokoj publici za dalju distribuciju i mogu se  integrisati u buduće aktivnosti učenja i programe u oblasti promovisanja ravnopravnosti, interkulturalnog dijaloga i izgradnje poverenja.

1) Diskriminacija i govor mržnje : ključne definicije i pravni okvir:

2) Krivično-pravna zaštita od govora mržnje i diskriminacije:

3) Prekršajno-pravna zaštita od govora mržnje i diskriminacije:

4) Građansko-pravna zaštita od diskriminacije i govora mržnje:

5) Zaštita od govora mržnje i diskriminacije pred nezavisnim institucijama i organizacijama:

6) Interkulturalnost: ključne definicije i metode

7) Izgradnja poverenja: ključne definicije i metode:

8) Upravljanje konfliktima:

9) Razvoj kontranarativa:

10) Uloga građanskog aktivizma u borbi protiv diskriminacije i govora mržnje:

Prema utvrđenim problemima u datoj lokalnoj zajednici, kao i prema utvrđenoj logici intervencije, krajnji cilj projekta je povećanje znanja i svesti mladih o značaju politika protiv diskriminacije i govora mržnje i razvoja metoda za izradu kontra-narativa, u sklopu cilja promovisanja i ohrabrivanja borbe protiv diskriminacije (na primer po osnovu etničkog ili nacionalnog ili verskog porekla), i unapređenje interkulturalnog dijaloga, uzajamnog poštovanja, izgradnja poverenja i uzajamnog razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive u lokalnoj zajednici Novi Pazar.

Posebni ciljevi projekta: U skladu sa definisanim opštim ciljem projekta, projekat je imao sledeće posebne ciljeve:
1) proizvodnja i objavljivanje seta od 5 video tutorijala koji se odnose na podizanje svesti i korišćenje pravnih lekova za podsticanje mladih i njihovo informisanje o pravnim sredstvima predviđenim zakonom u borbi protiv diskriminacije i govora mržnje;
2) proizvodnja i objavljivanje seta od 5 video tutorijala o metodama interkulturalnog dijaloga, uzajamnog poštovanja, izgradnje poverenja i uzajamnog razumevanja i saradnje između različitih nacionalnih, etničkih i verskih grupa.

#diskriminacija #govormržnje #pravniokvir #parnica #tužba #tužbenizahtev #građanskipostupak #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #samirmanic #evropskisudzaljudskaprava #andtidiskriminacija #antidiskriminacionozakonodavstvo #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #interkulturalnost #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #povredaravnopravnosti #civillaw #materijalnašteta #nematerijalnašteta #naknadaštete #pravnozaštitnizahtev #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade #emircorovic #jasmindivanefendic #almirpruzljanin #amrahodzicjejna #aleksandramajstorovic #azracrnovrsanin #rifatredzovic #samirlekic #andrijanamaksimovic #aleksandarivanovic