VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „RAZVOJ KONTRA NARATIVA“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je deveta epizoda video tutorijala pod nazivom „Razvoj kontra narativa“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi narativima i razvijanjem kontra narativa u borbi protiv diskriminacije i govora mržnje. U razgovoru sa gostom ove epizode Prof. dr Rifatom Radžovićem, članom kabineta Gradonačelnika Novog Pazara zaduženim za obrazovanje, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa pojmom i karakteristikama narativa, odnosnom narativa i argumentacije, načinom na koji se stvaraju toksični narativi, kako prepoznati toksične narative i kako u odnosu na njih stvoriti kontra narative, sa posebnim fokusom na borbu protiv diskriminacije i govora mržnje.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

  1. O POJMU NARATIVA;
  2. ODNOS IZMEĐU NARATIVA I ARGUMENTACIJE;
  3. STVARANJE TOKSIČNIH NARATIVA;
  4. SMERNICE ZA SUPROTSTAVLJANJE TOKSIČNIM NARATIVIMA;
  5. KONTRA NARATIVI (TZV. POZITIVNI NARATIVI);
  6. SAVETI ZA RAZVIJANJE KONTRA NARATIVA.

#narativ #argumentacija #toksičninarativi #argumentacija #nepoverenje #diskriminacija #govormržnje #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #rifatredzovic#discrimination #hatespeech #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #interculturality #trustbuilding #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade