VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je osma epizoda video tutorijala pod nazivom „Upravljanje konfliktima“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi konfliktima, sa posebnim fokusom na mirno i konstruktivno rešavanje istih. U razgovoru sa gostom ove epizode Azrom Crnovršanin, predsednicom Centrza za autizam i razvojne smetnje – CODE, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa pojmom i specifičnostima konflikta, vrstama konflikta, fazama kroz koje jedan konflikt prozali, odnosno kako se razvija i koji su načini, odnosno metode mirnog i konstruktivnog rešavanja konflikata.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

 1. DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE KONFLIKTA;
 2. POZITIVNI ASPEKTI KONFLIKTA;
 3. VRSTE KONFLIKTATA;
 4. INTRAPERSONALNI KONFLIKT;
 5. INTERPERSONALNI (MEĐULJUDSKI) KONFLIKT;
 6. SOCIJETALNI KONFLIKT;
 7. POJAM I KARAKTERISTIKE ETNIČKIH KONFLIKATA;
 8. MEĐUNARODNI KONFLIKT;
 9. UZROCI KONFLIKATA;
 10. STADIJUMI (FAZE) RAZVOJA KONFLIKTA;
 11. VEŠTINE MIRNOG I KONSTRUKTIVNOG REŠAVANJA KONFLIKATA;
 12. O MEDIJACIJI KAO METODU MIRNOG REŠAVANJA KONFLIKATA.

#konflikt #intrapersonalnikonflikt #interpersonalnikonflikt #etničkikonflikt#medijacija#mediation #etničkikonflikti #nepoverenje #diskriminacija #govormržnje #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #azracrnovrsanin#discrimination #hatespeech #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #trustbuilding #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination#eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade