Učešće predstavnika OCD MONITOR na Nacionalnom dijalogu o otporu organizovanom kriminalu u Srbiji

Nacionalni dijalog o otporu organizovanom kriminalu u Srbiji održan je 4. i 5. novembra 2021. godine u hotelu „Zira“ u Beogradu, u organizaciji Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOK). Cilj sastanka je bio da se okupe ključni predstavnici civilnog društva iz cele zemlje kako bi se promovisala saradnja i kolektivno delovanje i pružile mogućnosti […]