Učešće na završnoj konferenciji programa „Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Prof. dr Aleksandar Ivanović ispred udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara je 27. i 28. septembra 2022. godine uzeo učešće na Regionalnoj završnoj konferenciji Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ u okviru sesije Borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa.

Profesor Ivanović je u okviru ove sesije predstavio uticaje koji su ostvareni realizacijom projekta „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnje poverenja“od oktobra do aprila 2021. i projekta „Borba protiv diskriminacije, onlajn govora mržnje i toksičnih narativa u multikulturalnim regionima Srbije“ od jula do septembra 2020., a koji su podržani iz ovog programa. Takođe, je izneo iskustva i izazove sa kojima se CSO MONITOR susretala u implementaciji ovih projekata, te ukazao na oblasti u kojima postoji prostor za intervenciju u nekom narednom periodu, a sve u cilju podizanja nivoa zaštite ljudskog prava na jednakost i nediskriminaciju.