Učešće na regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu upravu Evrope

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Regionalni sastanak globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu Europe održan je u glavnom gradu Italije, Rimu, od 11. do 12. oktobra 2022. godine. Domaćini ovogodišnjeg regionalnog sastanka su bili vlade Italije i Estonije.

Regionalni sastanak okupio je najotvorenije vlade kako na državnom, tako i na lokalnom nivou na prostoru Evrope kao i zainteresovane subjekte u cilju osnaživanja energije zajednicama koje učestvuju u ovoj inicijativi, podizanja kolektivne ambicije i generisanja nove političke podrške kako bi vlade bile transparentnije, odgovornije i otvorenije prema građanima, i kako bi se pozabavile aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima.

Ključne teme koje su bile na dnevnom redu ovog sastanka bile su borba protiv korupcije, digitalne inovacije i demokratsko učešće.

Ispred grada Novog Pazara, koji je primljen u članstvo Partnerstva za otvorenu upravu na lokalnom nivou ove godine, zajedno sa još 11 gradova iz Evrope, učešće na ovom sastanku uzeo je prof. dr Aleksandar Ivanović, predsednik OCD MONITOR, kao jedna od kontakt osoba ove inicijative za ovu lokalnu samoupravu.

#OGPItaly2022 #opengovitaly #monitorcso #novipazar