Realizovan zagovarački proces po pitanju usvajanja nacrta Akcionog plana za Bezbednosni modul Plana održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030

U periodu od juna do decembra udruženje građana MONITOR iz Novog Pazara je u saradnji sa Savetom za bezbednost grada Novog Pazara, a uz finansijsku podršku podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije sektora bezbednosti u Republici Srbiji – faza 5“ koji podržava Vlada Švedske realizovalo projekat pod nazivom „Učešće građana […]

Učešće na Koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za suzbijanje zločina iz mržnje u Republici Srbiji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovalo je online putem drugi ovogodišnji Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva za prevenciju zločina iz mržnje u Republici Srbiji, koji je održan 22. decembra 2022. godine. Učešće na sastanku uzeli su predstavnici Misije OEBS-a u […]

Prorojkeat Učešće građana u kreiranju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru odabran za finansiranje od strane WWF Adria

Projekat OCD MONITOR pod nazivom „Učešće građana u kreiranju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru“ zajedno sa još 9 projekata organizacija civilnog društva iz Pančeva, Vranja, Pirota, Kraljeva, Paraćina, Užica, Kragujevca i Beograda, koji se bavi pitanjem zaštite životne sredine, izabran je za finansiranje, odnosno dodelu strateških grantova u okviru projekta […]

Učešće na Sastanku upravnog odbora zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope

Prof. dr Aleksandar Ivanović ispred udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara je 01. decembra 2022. godine uzeo učešće na sedmom sastanku Upravnog odbora Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ (Faza II) : Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji, koji je održan u hotelu Hilton u Beogradu. […]

Javni poziv za poziciju eksperta/kinje za izradu metodologije istraživanja za potrebe projekta

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do decembra 2022. godinea, raspisuje javni poziv […]