Realizovan zagovarački proces po pitanju usvajanja nacrta Akcionog plana za Bezbednosni modul Plana održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030

U periodu od juna do decembra udruženje građana MONITOR iz Novog Pazara je u saradnji sa Savetom za bezbednost grada Novog Pazara, a uz finansijsku podršku podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije sektora bezbednosti u Republici Srbiji – faza 5“ koji podržava Vlada Švedske realizovalo projekat pod nazivom „Učešće građana […]

Prorojkeat Učešće građana u kreiranju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru odabran za finansiranje od strane WWF Adria

Projekat OCD MONITOR pod nazivom „Učešće građana u kreiranju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru“ zajedno sa još 9 projekata organizacija civilnog društva iz Pančeva, Vranja, Pirota, Kraljeva, Paraćina, Užica, Kragujevca i Beograda, koji se bavi pitanjem zaštite životne sredine, izabran je za finansiranje, odnosno dodelu strateških grantova u okviru projekta […]

Učešće na Sastanku upravnog odbora zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope

Prof. dr Aleksandar Ivanović ispred udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara je 01. decembra 2022. godine uzeo učešće na sedmom sastanku Upravnog odbora Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ (Faza II) : Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji, koji je održan u hotelu Hilton u Beogradu. […]