Učešće na Koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za suzbijanje zločina iz mržnje u Republici Srbiji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovalo je online putem drugi ovogodišnji Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva za prevenciju zločina iz mržnje u Republici Srbiji, koji je održan 22. decembra 2022. godine. Učešće na sastanku uzeli su predstavnici Misije OEBS-a u […]