Otpočeo projekat “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”

This post is also available in: enEnglish (енглески)

OCD Monitor iz Novog Pazara, uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine realizuje projekat pod nazivom „ Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru “.

Opšti cilj projekta je je unapređenje lokalnih politika zaštite životne sredine u gradu Novom Pazaru u periodu 2022-2030 kroz dijalog i aktivno angažovanje građana u kreiranju istih. Specifični ciljevi projekta su:

1) Izraditi nacrt dokumenata lokalne politike zaštite životne sredine za grad Novi Pazar za period 2022-2030;

2) Uspostaviti dijalog između svih ključnih aktera u izradi dokumenta lokalne politike zaštite životne sredine za grad Novi Pazar za period 2022-2030 u skladu sa potrebama lokalne zajednice za zaštitom životne sredine;

3) Uspostaviti zagovarački proces usvajanja dokumenta lokalne politike zaštite životne sredine grada Novog Pazara za period 2022-2030;

4) Podići svesti građana o značaju dokumenata lokalnih politika zaštite životne sredine za ostvarenje većeg nivoa ekološke bezbednosti u lokalnoj zajednici Novi Pazar za period 2022-2030.

Implementacijom projekta biće: stvorena osnova za otklanjanje problema trenutnog nedostatka dokumenata lokalne politike zaštite životne sredine za grad Novi Pazar za period 2022-2030, kao i za rešavanje pitanja ugroženosti životne sredine u Novom Pazaru; uspostavljen dijalog između javnosti s jedne strane i predstavnika loklane samouprave sa druge strane u sagledavanju stanja i potreba ekološke bezbednosti svih relevatnih aktera, čime će se predstavnici lokalne samouprave imati priliku da direktno čuju mišljenja građana i nedržavnih aktera na javnim konsultacijama povodom izrade dokumenata lokalne politike zaštite životne sredine;  sprovedeno zagovaranje usvajanja dokumenata lokalne politike zaštite životne sredine za grad Novi Pazar; podignuta svest i znanje građana i građanki Novog Pazara o mogućnostima korišćenja dokumenata lokalne politike zaštite životne sredine za iniciranje nekih aktivnosti, kao i monitoring rada lokalne samouprave na polju zaštite životne sredine.

https://www.facebook.com/euzatebe

https://www.facebook.com/WWFSerbia/