Učešće na dvanaestoj međunarodnoj konferenciji “Krivično pravosuđe i bezbednosti u centralnoj i istočnoj Evropi” u Ljubljani

Dvanaesta tradicionalna međunarodna konferencija Fakulteta za bezbednosne poslove, Univerziteta u Mariboru, pod nazivom “Krivično pravosuđe i bezbednost u centralnoj i istočnoj Evropi”, koja se održava svake druge godine, održana je ove godine u periodu od 25-17. Septembra u Ljubljani. Ovogodišnja konferencija sa radnim nazivom “Od zdravog razuma do na dokazima zasnovanog kreiranja politike” za predmet […]

Učešće na radionici ODIHR-a o zločinima iz mržnje u Varšavi

U organizaciji Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Varšavi je od 22-23 avugsta 2018. godine održana radionica o zločinima iz mržnje za predstavnike OEBS-a i službenike drugih međuvladinih organizacija i predstavnika akademskih institucija. Prvog dana radionice učesnici su upoznati sa značenjem, karakteristikama, istorijatom i međunarodnim […]

Predavanje na drugoj sesiji Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini

U periodu od 1-11. avgusta 2018. godine u organizaciji Kosovskog Centra za Diplomatiju u Prištini realizovana je druga sesija Međunarodne letnje akademije Kosova sa posebnim fokusom na „Izgradnju mira i postkonfliktna društva – diplomatiju, liderstvo i pregovore“. Avgustovski deo akademije pohađali su studenti iz Francuske,  Italije, Španije, Maroka, Engleske, Škotske, Irske, Nemačke, Poljske, Češke Republike, Grčke, […]

Predavanje na Međunarodnoj letnjoj akademiji Kosova u Prištini

U periodu od 10-20. jula 2018. godine u organizaciji Kosovskog Centra za Diplomatiju u Prištini realizovana je Međunarodna letnja akademija Kosova sa posebnim fokusom na „Izgradnju mira i postkonfliktna društva – diplomatiju, liderstvo i pregovore“.  Profesori i gostujući predavači sa prestižnih univerziteta iz sveta i regiona, političari, ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija, kao i eksperti […]

Učešće predstavnika Monitora na Koordinacionom sanstaku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilj uspostavljanja mehanizm borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji

U organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, 28. i 29. juna 2018. godine u hotelu “Vila breg” u Vršcu održan je Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji. Pomenuti međusektorski sastanak predstavlja redovni forum […]

Učešće na aktivističkom forumu o prevenciji i odgovoru na zločine iz mržnje u Varšavi

Od 20. do 21. juna 2018. godine u Varšavi (Poljska) Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) organizovala je Forum aktivista o prevenciji i odgovoru na zločine iz mržnje kao deo njenog višegodišnjeg projekata „Pretvaranje reči u akciju u borbi protiv antisemitizma“ podržanog od strane Nemačke. Prepoznajući […]

Predavanje na međunarodnoj letnjoj školi ljudskih prava u Mostaru

U periodu od 21. maja do 01. juna 2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru održana je internacionalna letnja škola iz oblasti međunarodnih ljudskih prava u organizaciji Škole za biznis Univerziteta Jugoistočna norveška. Škola je imala za cilj upoznavanje studenata sa međunarodnim režimom zaštite ljudskih prava. Pored toga ova škola ima za cilj […]

Učešće na Beogradskom okruglom stolu o inkluzivnom građanstvu

U Kući ljudskih prava u Beogradu, 03. Maja 2018. godine održana je Beogradski orkugli sto o inkluzivnom građanstvu. Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta Balkanski okrugli sto o inkluzivnom građanstvu 2018, koji zajednički realizuju Mreža manjina iz Osla, Norveški helsinški komitet iz Osla i Helsinški komitet za ljudska prava iz Srbije. Diskusiji na okruglom […]

Predavanje na Školi biznisa i fakultetu društvenih nauka u Dramenu Univerziteta jugoistočna Norveška

U periodu od 28. godine do 29. aprila predsednik upravnog odbora udruženja građana Monitor, Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, održao je seriju predavanja za studente studijskog programa Ljudska prava, multikulturalno razumijevanje i upravljanje konfliktima, na modulu ljudska prava u krizi, ratu i oružanom sukobu na Školi biznisa i fakultetu društvenih nauka u Dramenu. Navedni modul […]

Učešće predstavnika Monitora na Koordinacionom sanstaku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilj uspostavljanja mehanizm borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji

U organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, 4. i 5. decembra 2017. godine u hotelu “Sloboda” u Šapcu održan je Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji. Pomenuti međusektorski sastanak predstavlja redovni forum za […]