Učešće na radionici ODIHR-a o zločinima iz mržnje u Varšavi

U organizaciji Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Varšavi je od 22-23 avugsta 2018. godine održana radionica o zločinima iz mržnje za predstavnike OEBS-a i službenike drugih međuvladinih organizacija i predstavnika akademskih institucija. Prvog dana radionice učesnici su upoznati sa značenjem, karakteristikama, istorijatom i međunarodnim […]

Predavanje na Međunarodnoj letnjoj akademiji Kosova u Prištini

U periodu od 10-20. jula 2018. godine u organizaciji Kosovskog Centra za Diplomatiju u Prištini realizovana je Međunarodna letnja akademija Kosova sa posebnim fokusom na „Izgradnju mira i postkonfliktna društva – diplomatiju, liderstvo i pregovore“.  Profesori i gostujući predavači sa prestižnih univerziteta iz sveta i regiona, političari, ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija, kao i eksperti […]

Učešće predstavnika Monitora na Koordinacionom sanstaku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilj uspostavljanja mehanizm borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji

U organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, 28. i 29. juna 2018. godine u hotelu “Vila breg” u Vršcu održan je Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji. Pomenuti međusektorski sastanak predstavlja redovni forum […]

Učešće na aktivističkom forumu o prevenciji i odgovoru na zločine iz mržnje u Varšavi

Od 20. do 21. juna 2018. godine u Varšavi (Poljska) Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) organizovala je Forum aktivista o prevenciji i odgovoru na zločine iz mržnje kao deo njenog višegodišnjeg projekata „Pretvaranje reči u akciju u borbi protiv antisemitizma“ podržanog od strane Nemačke. Prepoznajući […]

Predavanje na Školi biznisa i fakultetu društvenih nauka u Dramenu Univerziteta jugoistočna Norveška

U periodu od 28. godine do 29. aprila predsednik upravnog odbora udruženja građana Monitor, Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, održao je seriju predavanja za studente studijskog programa Ljudska prava, multikulturalno razumijevanje i upravljanje konfliktima, na modulu ljudska prava u krizi, ratu i oružanom sukobu na Školi biznisa i fakultetu društvenih nauka u Dramenu. Navedni modul […]

Održana predavanja vršnjačkih edukatora u Sjenici

Vršnjački edukatori, učenici Tehničko-poljoprivredne škole, koji su u sklopu projekta „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ uspešno pohađali seminar za vršnjačke edukatore u oktobru mesecu ove godine, danas su svojim vršnjacima, kao i svojim profesorima održali predavanja na napred navedenu […]

Realizovana predavanja vršnjačkih edukatora u Tutinu

21.11.2017. godine vršnjački edukatori iz Tutina održali su predavanja u sklopu projekta „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ koji Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji realizuje na području Novog Pazara, Tutina, Sjenice i […]

Održana predavanja vršnjačkih edukatora u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru

U Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru 21.11.2017. godine održana su predavanja vršnjačkih edukatora u okviru projekta  „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ koji realizuje Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji. Pomenuto predavanje održali su […]

Predavanja vršnjačkih edukatora u Novoj Varoši

20.11. 2017. godine vršnjački edukatori iz Nove Varoši održali su predavanja u sklopu projekta „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ koji Udruženje građana Monitor iz Novog Pazara, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji realizuje na području Novog Pazara, Tutina, […]

Predavanja vršnjačkih edukatora u Medicinskoj školi u Novom Pazaru

  Predavanja svojim vršnjacima, kao i nastavnom osoblju Medicinske škole održali su 15.11.2017 godine, Džek Mušanović i Luka Milićević, učenici ove škole. Predavanja dvojice navedenih vršnjačkih edukatora realizovano je u sklopu projekta „Bolja informisanost i veća sposobnost mladih da odgovore na negativne uticaje i poruke koje su zasnovane na ideologijama koje zastupaju ekstremizam“ koji Udruženje […]