Javni poziv za pružaoca usluge snimanja i montiranja video materijala

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do oktobra 2023. godine, raspisuje javni poziv […]

Na Rekreacionom centru u Novom Pazaru održan događaj u sklopu javne kampanje za javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena

Ispitanice koje najčešće borave u prostoru kod Rekreacionog centra iskazuju generalno visok nivo straha za sopstvenu bezbednost. Naime, najveći udeo njih oseća se nebezbedno tokom noći, dok su iznad prosečno odgovarale da se plaše u bilo koje doba dana. Bezbednosni problemi zbog kojih se ispitanice najviše plaše za svoju bezbednost kod Rekreacionog centra jesu uznemiravanje […]

Na prostoru oko sportskih terena na Deževskom putu održan događaj u sklopu javne kampanje za javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena

Prostor oko sportskih terena na Deževskom putu je lokacija za koju, prema rezultatima sprovedenog anketiranja, možemo zaljučiti da je nešto bezbednija nego Gradski park. Najveći procenat ispitanica koje najčešće borave u ovom javnom prostoru veruje da su sva mesta u gradu podjedanko bezbedna. Takođe iskazuju niži nivo straha u odnosu na sve oblike ugrožavanja bezbednosti […]

U Gradskom parku u Novom Pazaru održan događaj u sklopu javne kampanje za javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena

Gradski park predstavlja lokaciju u gradu u kojoj se žene u najvećoj meri osećaju nebezbedno u noćnim satima, u poređenju sa drugim lokacijama u gradu. Stoga bi aktivnosti organa lokalne samouprave trebalo biti usmerene na unapređenje odlika Gradskog parka koje bi ovaj prostor učinile bezbednim za žene i devojčice nakon što padne mrak. Među predloženim […]

Na pešačkoj zoni u centru Novog Pazara održan događaj u sklopu javne kampanje za javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena

Pešačka zona u centru grada prema viđenju ispitanica poznata je po nekoliko bezbednosnih problema koji utiču na percepciju lične bezbednosti. Ankretirane žene i devojke su na ovoj lokaciji u najvećoj meri kao ugrožavajuću pojavu označile problem upotrebe oružja, čemu treba dodati podatak da žene ovde najviše strahuju da mogu biti napadnute oružjem/oruđem, ubijene, otete ili […]

Javni poziv za pružaoca usluge izrade roll up banera i promo pulta sa logom projekta

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do oktobra 2023. godine, raspisuje javni poziv […]

Javni poziv za pružaoca usluge izrade štampanih materijala

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do oktobra 2023. godine, raspisuje javni poziv […]

Predavanje na prvoj sesiji desete Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini

Prof. dr Aleksandar Ivanović imao je čast i zadovoljstvo da radi sa polaznicima prve sesije desetog jubilarnog izdanja Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini 2023. U Prištini od 17.-27.07. 2023. god, u organizaciji Kosovskog centra za diplomatiju, održan je prvi deo desete Kosovske međunarodne letnje akademije sa posebnim fokusom na „Izgradnja mira u post-konfliktnim oblastima […]

Učešće na Koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za borbu protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, organizovalo je prvi ovogodišnji Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju prevencije zločina iz mržnje u Republici Srbiji, koji je održan 6. i 7. jula 2023. godine u Vršcu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Misije OEBS-a […]

Održan trening za istraživače angažovane na projektu

U Novom Pazaru 16. juna 2023. godine realizovan je trenin za vodjenje razgovora sa fokus grupama. Trening je bio nemenjen istrazivacima angazovanim na projektu „Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“, a sa ciljem njihove pripreme za sprovodjenje druge faze istrazivanja medju odabranim ciljnim grupama. Projekat “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“ […]