Održana mentorska sesija na temu: “Veština pisanja optužnice i zastupanja optužnice na glavnom pretresu”

Dana 22.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Veština pisanja optužnice i zastupanja optužnice na glavnom pretresu”. Mentorsku sesiju je realizovao prof Adnan Baćićanin, zamenik višeg javnog tužioca u Novom Pazaru. Cilj ove mentorske sesije je […]

Održana mentorska sesija na temu: “Određivanje elemenata bića krivičnih dela sa elementima mržnje i tzv. zločina iz mržnje”

Dana 21.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Određivanje elemenata bića krivičnih dela sa elementima mržnje i tzv. zločina iz mržnje”. Mentorsku sesiju je realizovao prof dr Emir Ćorović, vanredni profesor Departmana za pravne nauke, Državnog Univerziteta u […]

Održana mentorska sesija na temu: “Kreiranje tužilačke teorije predmeta i pozicioniranje elemenata krivičnog dela kroz listu dokaza”

Dana 20.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Kreiranje tužilačke teorije predmeta i pozicioniranje elemenata krivičnog dela kroz listu dokaza”. Mentorsku sesiju je realizovao prof dr Aleksandar R. Ivanović, predsednik upravnog odbora OCD Monitor. Cilj ove mentorske sesije […]

Održana mentorska sesija na temu: “Veština pisanja krivične prijave i naredbe za sprovođenje istrage”

Dana 16.01.2020. godine u Novom Pazaru u sklopu projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ realizovana je mentorska sesija na temu: “Veština pisanja krivične prijave i naredbe za sprovođenje istrage”. Mentorsku sesiju je realizovala MSc Samra Dečković, asistent na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Cilj ove sesije […]

Održana mentorska sesija na temu: „Obezbeđivanje materijalnih dokaza u krivičnim slučajevima sa elementom mržnje“

Sa mentorskom sesijom na temu: „Obezbeđivanje materijalnih dokaza u krivičnim slučajevima sa elementom mržnje“ nastavljene su projektne aktivnosti na programu pod nazivom „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ koji OCD Monitor iz Novi Pazar uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji realizuje od septembra 2019. do februara […]

Završena druga faza projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji “

U periodu od 19-27 decembra 2019 treneri OCD Monitor iz Novog Pazara realizovali su 20 prezentacija u osnovnim i srednjim školama jugozapadne Srbije (Novi Pazar, Tutin, Sjenica i Priboj). Preko 500 učesnika (osnovnoškolaca i srednjoškolaca) prisustvovalo je prezentacijama i radionicama iz oblasti borbe protiv nasilnog ekstremizma i etnonacionalističkog ekstremizma na Internetu u jugozapadnoj Srbiji. Više […]

Učešće članova OCD Monitor na treningu iz oblasti medijske pismenosti

Dana 27.12.2019. u Novom Pazaru, clanovi OCD Monitor Džemil Jakupović i Amela Kadrić uzeli su učešće na treningu iz oblasti medijske pismenosti u okviru projekta ‘Saznaj i raznaznaj’ koji realizuje IREX Srbija uz podršku Ambasade SAD u Srbiji. Na treningu je bilo reči o tome kako razlikovati dezinformacije od činjenica, kako prepoznati manipulaciju i na […]

Dvadeseta prezentacija trenera na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji održana u Novom Pazaru

Devadeseta prezentacija trenera u sklopu projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji“, koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI), održana je 27.12.2019. godine u Osnovnoj školi “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Pazaru. Prezentaciju za učenike Osnovne škole “Jovan Jovanović […]

Devetnaesta prezentacija trenera na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji održana u Novom Pazaru

Devetnaesta prezentacija trenera u sklopu projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji“, koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI), održana je 27.12.2019. godine u Osnovnoj školi “Bratstvo” u Novom Pazaru. Prezentaciju za učenike Osnovne škole “Bratstvo” u Novom Pazaru […]

Osamnaesta prezentacija trenera na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji održana u Novom Pazaru

Osamnaesta prezentacija trenera u sklopu projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji“, koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI), održana je 26.12.2019. godine u Osnovnoj školi “Desanka Maksimović” u Novom Pazaru. Prezentaciju za učenike Osnovne škole “Desanka Maksimović” u […]