Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja

OCD MONITOR iz Novog Pazara u saradnji sa gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku donaciju zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope, u periodu od aprila do septembra 2021. godine realizuje projekat pod nazivom „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“.
Projekat se realizuje u cilju povećanja znanja i svesti mladih o značaju politika protiv diskriminacije i govora mržnje i razvoja kontranarativa, u sklopu cilja promovisanja i ohrabrivanja borbe protiv diskriminacije i unapređenje interkulturnog dijaloga, uzajmnog poštovanja, izgradnja poverenja i uzajamnog razumevanja i saradnje među svima koji žive u lokalnoj zajednici Novi Pazar.

Aktivnosti na projektu obuhvataju izradu 10 video tutorijala koji se bave ovim temama, a namenjeni su mladima u ovom gradu. Povodom početka projekta 02. juna 2021 godine održan je radni sastanak predstavnika MONITOR-a i predstavnika lokalne samouprave Grada Novog Pazara, na kome je usvojen plan realizacije projektnih aktivnosti.

@jp.horizontal.facility, @CoE_EU_HF @coeantidiscrimination #hatespeech #discrimination #equality #humanrights #monitor #CSOmonitor