Prijava za trening za trenere – Borba protiv diskriminacije, govora mržnje na internetu i toksičnih narativa u multikulturnim regionima Srbije

OCD Monitor iz Novog Pazara, uz finansijsku donaciju zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope, u periodu od juna do avgusta 2020. godine realizuje projekat pod nazivom „Borba protiv diskriminacije, govora mržnje na internetu i toksičnih narativa u multikulturnim regionima Srbije “.

Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta mladih i unapređenje dijaloga i aktivnosti za jačanje otpornosti zajednica na diskriminaciju i govor mržnje kroz stvaranje mreže trenera u oblasti promovisanja i podsticanja borbe protiv diskriminacije i govora mržnje na Internetu po osnovu etničke, nacionalne, verske ili rasne pripadnosti, sa posebnim naglaskom na izgradnju poverenja među mladima u multikulturalnom okruženju. Tokom tri meseca, koliko traje projekat, 60 odabranih mladih ljudi (po 20 iz svakog regiona) će najpre pohađati jednodnevni trening za trenere, a potom realizovati svoje vršnjačke radionice. Treninzi će se za svaki region realizovati zasebno, uz učešće lokalnih eksperata (predavača) koji su upoznati sa lokalnim kontekstom govora mržnje i diskriminacije. Na ovaj način, stvorićemo mrežu lokalnih trenera koju će činiti mladi ljudi, a koji će kroz svoje radionice u sklopu ovog projekta pomoći projektnom timu da ostvari definisanje ciljeve ove intervencije.

Šta program podrazumeva?

– Učešće na jednodnevnom interaktivnom treningu za trenere iz oblasti promovisanja i podsticanja borbe protiv diskriminacije i govora mržnje na internetu a po osnovu etničke, nacionalne, verske ili rasne pripadnosti u tri različita multietnička i multi-konfesionalna regiona Srbije ;

– Realizacija tzv. vršnačke edukacije u sklopu koje će svaki polaznik relizovati po jednu radionicu u sklopu koje će edukovati najmanje 15 polaznika;

– Učešće u istraživanju koje se sprovodi u sklopu projekta, a po pitanju percepcije mladih u vezi diskriminacije i govora mržnje na internetu.

Šta su obaveze polaznika?

– Prisustvo jednodnevnom interaktivnom treningu za trenere;

– Organizovanje i realizovanje vršnjačke edukacije – radionice;

– Pomoć projektnom timu u realizaciji istraživanja putem anonimnih anketnih upitnika.

Shodno napred navedenom cilju Projekta u drugoj polovini jula i prvoj polovini avgusta 2020. godine putem aplikacije ZOOM za polaznike ovog programa, biće održan interaktivni trening za trenere u oblasti promovisanja i podsticanja borbe protiv diskriminacije i govora mržnje na internetu a po osnovu etničke, nacionalne, verske ili rasne pripadnosti u tri različita multietnička i multi-konfesionalna regiona Srbije. Polaznici će nakon pohađanja treninga, a u saradnju sa lokalnim koordinatorima projekta, do kraja avgusta 2020. godine realizovati svoje vršnjačke edukacije u vidu radionica. Same radionice mogu biti realizovane klasičnim ili online putem. U slučaju da se radionice organizuju online putem OCD MONITOR će obezbediti tehničku podršku vršnjačkim trenerima. Tačan datum i vreme održavanja treninga biće objavljeno po selekciji polaznika, a najkasnije tri dana pre održavanja treninga.

Ovim putem OCD Monitor objavljuje javni poziv svim zainteresovanim mladim ljudima (osnovcima i srednjoškolcima, studentima osnovnih i master studija, predstavnicima lokalnih kancelarija za mlade, aktivnim članovima organizacija civilnog društva (OCD) i omladini političkih partija ispod 25 godina starosti) sa prostora jugozapadne Srbije, južne Srbije i severne Srbije da se prijave za učešće u projektu. Rok za prijavu je 10.08.2020. godine.  Za prijavljivanje je potrebno popuniti formular za prijave koji se nalazi ispod ovog teksta.

 

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Izaberite opštinu iz koje dolazite iz padajuće liste
  • Upišite naziv škole, fakulteta, institucije ili organizacije u kojoj trenutno radite ili u kojoj ste trenutno aktivni.
  • Molimo Vas da nam objasnite šta Vas je motivisalo da se prijavite za ovaj seminar i na koji način smatrate da možete iskorisiti stečena znanja u svom okruženju. Molimo Vas da budete.
  • Molimo Vas da ukratko opišete svoje profesionalno/volontersko iskustvo i da nam predstavite na kojim ste sve projektima bili angažovani u svojoj zajednici (i šire). i koji su rezultati ostvareni u okviru tih projekata.
  • Molimo Vas da nam napišete da li imate određene zahteve koje želite da Vam ispunimo ukoliko budete izabrani da učestvujete na treningu. Radi lakše orijentacije ovo može da podrazumeva potrebe vezane za ishranu (npr. hrana bez svinjskog mesa, vegetarijanska hrana i sl.) ili za kretanje i boravak u hotelu (npr. rampa za invalidska kolica, usluga pratioca itd) ili neka druga potreba.
  • Molimo Vas da označite da li želite da Vas obaveštavamo o našim budućim aktivnostima i pozivima bez obzira na ishod ove prijave za seminar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.