Predavanje u okviru projekta “Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira“ Norveškog helsinškog komiteta iz Osla

Msc Aleksandar R. Ivanović, predsednik udruženja “MONITOR“ održao je predavanje, 26.12.2012. godine polaznicima kursa Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje, na temu: “Metode za edukaciju iz ljudskih prava, interkulturalnog razumevanja i mirnog rešavanja sukoba”. Kurs se realizuje u sklopu regionalnog projekta Norveškog helsinškog komiteta iz Osla pod nazivom “Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta […]