Učešće na osmom seminaru za mlade istraživače iz oblasti radnog i socijalnog prava u Varšavi (Poljska)

Od 23-26. aprila 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Varšavi održan je „Osmi seminar za mlade istraživače iz oblasti radnog i socijalnog prava“ (The 8th Seminar for young researchers on Labour Law and Social Law). Seminar je organizovan od strane Mreže mladih istraživača evropskog radnog i socijalnog prava (Network on European Labour and Social Law […]